• HOME
 • 前へ戻る

MENU

PRIVACYBELEID

Privacybeleid

LEVEL5 Inc. ("LEVEL5" of "wij") erkent het belang van de bescherming van Persoonlijke informatie en verklaart dat we Persoonlijke informatie die door onze klanten wordt aangeleverd, behandelen in overeenstemming met de Japanse wet op de bescherming van persoonlijke informatie en van ons Privacybeleid dat hieronder uiteen is gezet ("Privacybeleid"), om alles te doen om Persoonlijke informatie te beschermen.

1.Verzameling en behandeling van Persoonlijke informatie
We kunnen, voor zover nodig is, Persoonlijke informatie verzamelen die betrekking heeft op ons bedrijf, waarbij zonder beperking is inbegrepen: planning, productie en verkoop van onze producten en diensten; reparatiediensten en software-ontwikkeling.
In sommige gevallen kan LEVEL5 de behandeling van Persoonlijke informatie geheel of gedeeltelijk uitbesteden om deze informatie beter te kunnen benutten. In zulke gevallen zullen we een bedrijf aanwijzen dat regels heeft opgesteld over het behandelen van Persoonlijke informatie en wij zullen toezicht houden op dat bedrijf als het gaat om de bescherming van Persoonlijke informatie.
Wij zullen geen Persoonlijke informatie aan derden vrijgeven zonder voorafgaande toestemming van de klant, behalve in de volgende gevallen: als vrijgave is vereist volgens wet- en regelgeving; als de informatie de vorm heeft van niet-identificeerbare statistische gegevens; of als we een uitbestedingsovereenkomst met een bedrijf hebben waaronder Persoonlijke informatie alleen wordt gebruikt voor de doeleinden zoals gespecificeerd door LEVEL5.
2.Doeleinden van het gebruik van Persoonlijke informatie
De Persoonlijke informatie die van klanten wordt verzameld, kan worden gebruikt voor onderstaande doeleinden. Wij gebruiken Persoonlijke informatie niet zonder voorafgaande toestemming van de klant voor andere doeleinden dan die hieronder genoemd.
 1. (a)Het leveren van producten of diensten aan klanten;
 2. (b)Het identificeren en verifiëren van klanten;
 3. (c)Het leveren van reparatiediensten of producten aan klanten;
 4. (d)Het communiceren met klanten over diensten en producten;
 5. (e)Het leveren van advertenties, enquêtes en gerichte campagnes aan klanten;
 6. (f)Het beoordelen van marketingactiviteiten of -diensten teneinde verbeteringen aan te brengen;
 7. (g)Het ontwikkelen of marketen van nieuwe producten en diensten;
 8. (h)Het leveren van klantenservice, zoals antwoorden op vragen of klachten van klanten en het oplossen van geschillen; en
 9. (i)Contact opnemen met sollicitanten, het uitvoeren van wervingsactiviteiten en het voorbereiden van analytische data.
3.Naleving van wet- en regelgeving
LEVEL5 leeft de wet op de bescherming van persoonlijke informatie van de Japanse overheid en andere wet- en regelgeving over Persoonlijke informatie na.
4.Interne bekendheid met dit beleid
LEVEL5 doet zijn uiterste best om te zorgen dat dit Privacybeleid in zijn geheel wordt gecommuniceerd naar ons uitvoerende personeel en werknemers, en dat zij dit zullen naleven. We streven ernaar onze werknemers de benodigde training en onderwijsactiviteiten te geven om hun kennis en bewustzijn van het juiste beheer van Persoonlijke informatie te verbeteren.
5.Vrijgave, correctie en beëindiging van het gebruik van Persoonlijke informatie
Neem contact op met de inlichtingenbalie voor persoonlijke informatie (Personal Information Inquiry Desk, zie hieronder) als u een verzoek heeft over de vrijgave, correctie, beëindiging van het gebruik of andere behandeling van uw Persoonlijke informatie waarover LEVEL5 beschikt. Merk op dat wij mogelijk niet kunnen reageren op verzoeken die niet in overeenstemming zijn met toepasselijke wet- en regelgeving.
6.Voortdurende verbetering van de bescherming van Persoonlijke informatie
LEVEL5 streeft er voortdurend naar om de systemen en regels van ons bedrijf te verbeteren, waaronder het herzien van ons beleid inzake de bescherming van Persoonlijke informatie.
7.Gebruik van Google Analytics
LEVEL5 kan Google Analytics, een analysetool van Google LLC, inzetten om beter inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik cookies waarmee Google LLC de toegangsinformatie van onze website kan verzamelen, kan vastleggen en analyseren zonder mensen individueel te identificeren. We kunnen de details over het bezoek aan onze website door een Klant begrijpen doordat we analyseresultaten van Google LLC ontvangen. Deze technologie kan worden afgewezen door de toepasselijke cookies uit te schakelen. Hiermee wordt het verzamelen van persoonlijke informatie beëindigd, maar uw ervaring bij het browsen op onze website kan hierdoor negatief worden beïnvloed, omdat onderdelen van onze website dan mogelijk niet juist functioneren.
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/
8.Vragen
Als u een verzoek heeft over dit Privacybeleid of over de vrijgave, correctie, beëindiging van het gebruik of andere behandeling van uw Persoonlijke informatie waarover LEVEL5 beschikt, neem dan contact met ons op via een van de volgende adressen:

Personal Information Inquiry Desk
LEVEL5 Inc.
Yakuin Business Garden
1-1-1 Yakuin, Chuo-ku, Fukuoka
Japan 810-0022
E-mail: privacypolicy@level5.co.jp
Website: https://www.level5.co.jp/

Laatst bijgewerkt: 29 mei 2020

Privacybeleid in het kader van de AVG

LEVEL5 Inc. ("LEVEL5" of "we") heeft dit Privacybeleid ("Privacybeleid") opgesteld om ons beleid aan te geven met betrekking tot het verwerken van verstrekte Persoonsgegevens die zijn verstrekt door Klanten ("Klanten" of "u") die in de Europese Economische Ruimte (EER) wonen. Persoonsgegevens die onder dit Privacybeleid vallen ("Persoonsgegevens") zijn alleen van toepassing op Persoonsgegevens die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de EU vallen.

1.Persoonsgegevens verkregen van Klanten
Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens van Klanten verkrijgen:
 1. (a)volledige namen
 2. (b)e-mailadressen
 3. (c)wachtwoorden
 4. (d)online-ID's (zoals IP-adressen en cookies)
Wij respecteren het recht op privacy van Klanten met betrekking tot hun Persoonsgegevens en wij leven de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy na, waaronder de AVG.
2.Doeleinden van het gebruik van Persoonlijke informatie
Wij behandelen alle Persoonsgegevens die wij voor onderstaande doeleinden verkrijgen op de juiste wijze en in overeenstemming met de AVG.
 1. (a)Om een nieuwe Klant voor onze diensten te registreren:
  1-(b); 1-(c); en 1-(d);
  op basis van de door de Klant gegeven toestemming zoals uiteengezet in artikel 6(1)-a van de AVG.
 2. (b)Om op vragen van Klanten te antwoorden:
  1-(a) ; 1-(b); en 1-(d);
  op basis van de door de Klant gegeven toestemming zoals uiteengezet in artikel 6(1)-a van de AVG.
 3. (c)Om informatie te geven over onze producten en diensten in antwoord op verzoeken van Klanten:
  1-(b) en 1-(d);
  op basis van de door de Klant gegeven toestemming zoals uiteengezet in artikel 6(1)-a van de AVG.
3.Bronnen van Persoonsgegevens
We kunnen Persoonsgegevens van Klanten rechtstreeks van de Klanten verkrijgen of indirect via derde partijen zoals de volgende:
 • ・Dochterbedrijven van LEVEL5 (bijvoorbeeld LEVEL-5 abby Inc., gevestigd in de VS)
 • ・Bedrijven die gegevensverwerkings- en hostingdiensten leveren (gevestigd in Japan)
4.Wettelijke gronden voor het rechtmatig verwerken van Persoonsgegevens van Klanten
Wij gebruiken Persoonsgegevens alleen als relevante wet- en regelgeving (de AVG in het bijzonder) ons daarvoor toestemming geeft.
We zorgen dat we juridische gronden hebben en deze strikt naleven als we Persoonsgegevens verwerken.
5.Delen van Persoonsgegevens
Wij kunnen, overeenkomstig de AVG, Persoonsgegevens van Klanten delen met derde partijen die de volgende soorten bedrijven runnen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn vastgelegd:
 • ・Cloud-based diensten die informatie van Klanten beheren
De vrijgave van de hierboven gegeven informatie omvat (onderhevig aan wijzigingen door bedrijfsomstandigheden) het overdragen van Persoonsgegevens van Klanten aan Japan, wat buiten de EU/EER ligt.
6.Bewaarperiode van Persoonsgegevens
Wij bewaren Persoonsgegevens van Klanten gedurende de periode die nodig is om de hiervoor genoemde doelen te behalen of gedurende een periode zoals gespecificeerd door toepasselijke wet- en regelgeving.
7.Wettelijke rechten van Klanten
Klanten hebben de volgende rechten in verband met hun Persoonsgegevens (zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan):
 1. (a)het recht om te verzoeken om inzage in hun Persoonsgegevens;
 2. (b)het recht om te verzoeken om correctie van hun Persoonsgegevens;
 3. (c)het recht om te verzoeken om hun Persoonsgegevens te laten verwijderen;
 4. (d)het recht om bezwaar te maken tegen ongepaste verwerking van hun Persoonsgegevens;
 5. (e)het recht om te verzoeken om de verwerking van hun Persoonsgegevens te beperken;
 6. (f)het recht om te verzoeken om hun Persoonsgegevens over te dragen; en
 7. (g)het recht om hun toestemming voor verwerking van hun Persoonsgegevens in te trekken.
Als u een of meer van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze juridisch vertegenwoordiger zoals uiteengezet in artikel 8 van dit Privacybeleid.
8.Contactinformatie
Neem voor vragen over dit Privacybeleid of voor inlichtingen of verzoeken omtrent de rechten van Klanten zoals uiteengezet in Artikel 7 van dit Privacybeleid contact op met ons of onze juridisch vertegenwoordiger zoals hieronder vermeld. Wij waarderen het als Klanten in eerste instantie contact opnemen met onze vertegenwoordiger.
 1. (a)Het bedrijf
  LEVEL5 Inc.
  Yakuin Business Garden, 1-1-1, Yakuin, Chuo-ku, Fukuoka, 810-0022 Japan
  E-mailadres: privacypolicy@level5.co.jp
  Website: https://www.level5.co.jp/
 2. (b)Vertegenwoordiger
  LCA Studio Legale
  Via della Moscova 18, 20121 Milaan, Italië
  Telefoon: +39 027788751
  E-mailadres: gianluca.decristofaro@lcalex.it
9.Beveiliging
We streven ernaar alle passende beveiligingsmaatregelen te nemen bij de verwerking van informatie om uw Persoonsgegevens te beschermen.
10.Gebruik van Google Analytics
LEVEL5 kan Google Analytics, een analysetool van Google LLC, inzetten om beter inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik cookies waarmee Google LLC de toegangsinformatie van onze website kan verzamelen, kan vastleggen en analyseren zonder mensen individueel te identificeren. We kunnen de details over het bezoek aan onze website door een Klant begrijpen doordat we analyseresultaten van Google LLC ontvangen. Deze technologie kan worden afgewezen door de toepasselijke cookies uit te schakelen. Hiermee wordt het verzamelen van persoonlijke informatie beëindigd, maar uw ervaring bij het browsen op onze website kan hierdoor negatief worden beïnvloed, omdat onderdelen van onze website dan mogelijk niet juist functioneren.
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/
11.Wijzigingen in dit Privacybeleid
Dit Privacybeleid wordt waar nodig bijgewerkt. De nieuwste versie kan worden ingezien op onze website.

Laatst bijgewerkt: 18 januari 2022